Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fastekampanjen 2018

Att resa sig starkare – Fastekampanjen 2018

I en katastrof behöver människor mat, vatten och tak över huvudet. Men också värdighet och hopp. Därför arbetar vi med psykosocialt stöd som gör att människor kan gå från att överleva till att leva.

En katastrof vänder upp och ner på allt. För att människor snabbt ska kunna återhämta sig och känna att de återfår kontroll över situationen är det avgörande att ge stöd på rätt sätt.

Det psykosociala arbetssättet ser till att människor får rätt information, är delaktiga i beslut som rör deras egna liv och får stöd att utvecklas. Så kan människor resa sig starkare ur krisen. Filmen nedan ger en bild av hur vi arbetar. 

Svenska kyrkans internationella arbete...

  •  drivs av tron att alla människor har lika värde.
  • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, tryghet,utbildning, hälsa och tro.
  • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
  • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
  • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
  • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.