§ 168 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

Beslut § 168

 


Bifogat dokument:
 Beslut2009_168.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:81
Mot 2009:47

Betänkanden
Eu 2009:03

Debattinlägg
§ 139

Beslut av ärende
§ 168

Behandling av ärende
§ 139