KYRKOMÖTET 1996
Ombudsmötet

Ombudsmötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Ombudsmötet arbetar i första hand med frågor som berör Svenska kyrkans frivilliga verksamhet.

 

  Skrivelser
  Motioner
  Betänkanden
  Snabbprotokoll

[ Huvudsidan ][ Innehållsförteckning ]