Föredragningslistor

*Dagens föredragning, Månag 26/8

Kyrkomötet 1995:9

Tidigare föredragningslistor i nummerordning.

Tisdag 15/8

Kyrkomötet 1995:1

Ombudsmötet 1995:501

Onsdag 16/8

Kyrkomötet 1995:2

Ombudsmötet 1995:502

Fredag 18/8

Kyrkomötet 1995: 3

Ombudsmötet 1995:503

Tisdag 22/8

Kyrkomötet 1995:4

Ombudsmötet 1995:504

Onsdag 23/8

Kyrkomötet 1995:5

Ombudsmötet 1995:505

Torsdag 24/8

Kyrkomötet 1995:6

Ombudsmötet 1995:506

Fredag 25/8

Kyrkomötet 1995:7

Ombudsmötet 1995:507

Lördag 26/8

Kyrkomötet 1995:8

Ombudsmötet 1995:508