• svenskakyrkan.se
  • / Kyrkomötet / Anförande Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska kyrkorna av Utrechtunionen