• svenskakyrkan.se
  • / Kyrkomötet / Anförande Introduktion till kristendom och Svenska kyrkan på svenska och de större invandrarspråken