KmSkr 2009:10
Yttrande till en befattning som diakon

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_10.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:74

Betänkanden
TU 2009:06

Debattinlägg
§ 081

Beslut av ärende
§ 109

Behandling av ärende
§ 081

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:10