Sammanträdesplan för 1998 års kyrkomöte

Vecka 34

Tisdag 18/8

09.00 Upprop, hälsningsanföranden, val av kyrkomötets ordförande, förste och andre vice ordförande samt valberedning

11.00 Inledningsgudstjänst

16.00 Val av kyrkomötets sekreterare, anmälan av inkomna ärenden till kyrkomötet

Onsdag 19/8

14.00 Utskottsval

Fredag 21/8

14.00 Bordläggningsplenum och kulturprisutdelning

Vecka 35

Måndag 24/8

17.00 Bordläggningsplenum

Tisdag 25/8

17.00 Bordläggningsplenum

Onsdag 26/8

10.00 Frågestund, allmän kyrklig debatt, arbetsplenum

Torsdag 27/8

10.00 Arbetsplenum

Fredag 28/8

09.00 Arbetsplenum, val av nämnder, revisorer m.m.

Lördag 29/8

09.00 Avslutningsgudstjänst, arbetsplenum, avslutning

------

Dagens föredragningslistor
Kyrkomötet
Ombudsmötet

Kyrkomötet Hemsidan för Kyrkomötet 1998 Ombudsmötet