KYRKOMÖTET 1998
Ombudsmötet

Ombudsmötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Ombudsmötet arbetar i första hand med frågor som berör Svenska kyrkans frivilliga verksamhet.

 

  Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Snabbprotokoll
Frågestunden

Kyrkomötet Hemsidan för Kyrkomötet 1998 Ombudsmötet