KYRKOMÖTET 1998
Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet arbetar i första hand med frågor som berör Svenska kyrkans lagreglerade verksamhet.

 

  Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Snabbprotokoll
Frågestunden

Kyrkomötet Hemsidan för Kyrkomötet 1998 Ombudsmötet