KYRKOMÖTET 1996
I SIGTUNA

Under tiden 20 - 30 augusti kommer du att på följande sidor kunna följa kyrko- och ombudsmötet och dess beslutsgång. Redan nu kan du ta del av de skrivelser och motioner som kommer att behandlas.

 

  Vad är kyrkomötet?
  Kyrkomötet   - motioner och skrivelser.
  Ombudsmötet   - motioner och skrivelser.
  Innehåll   - ledamotslistor, sammanträdesplan m m.

Redaktion och utgivning: Svenska kyrkans information. e-Post: info@svkyrkan.se
[ Åter till Kyrkans hus hemsida ][ Kyrkomötet 1995 ]