Kyrkomötets Presscenter

Svenska Kyrkans Information svarar för Kyrkomötets Presscenter, med placering i våningen under aulan.

Pressmeddelanden

Presskonferenser

Ackrediterade journalister

Staten och trossamfunden - pocketversionen av Kyrkoberedningens betänkande