KmSkr 2009:16
Själavård och andlig vägledning

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_16.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:21
Mot 2009:85
Mot 2009:90

Betänkanden
Kl 2009:03

Debattinlägg
§ 119

Beslut av ärende
§ 148

Behandling av ärende
§ 119

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:16 

Läronämndens yttrande
Ln 2009:11y