KmSkr 2009:14
Kommunikation kring dopet och medlemskapet

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_14.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:03
Mot 2009:80

Betänkanden
Kl 2009:01

Debattinlägg
§ 117

Beslut av ärende
§ 146

Behandling av ärende
§ 117

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:14