KmSkr 2009:11
Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_11.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:75

Betänkanden
TU 2009:07

Debattinlägg
§ 082

Beslut av ärende
§ 110

Behandling av ärende
§ 082

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:11