KmSkr 2009:05
Öppet nattvardsbord för de odöpta

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_05.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:30

Betänkanden
G 2009:05

Debattinlägg
§ 062

Beslut av ärende
§ 093

Behandling av ärende
§ 062

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:5 

Läronämndens yttrande
Ln 2009:6y