KmSkr 2009:04
Nyöversättning av trosbekännelser

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_04.pdf

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:04

Motioner
Mot 2009:19
Mot 2009:48

Betänkanden
G 2009:01

Debattinlägg
§ 059

Beslut av ärende
§ 089

Behandling av ärende
§ 059

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:4 

Läronämndens yttrande
Ln 2009:5y