Svenska kyrkan måste leva som den lär

Tillsyns- och uppdragutskottets betänkande 2009:10

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:89 av Ulla Dahlberg föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till en bestämmelse i kyrkoordningen som kan bilda överklagningsgrund då en verksamhet eller församling inom Svenska kyrkan inte lever som den lär.

Utskottet

Utskottet menar att det i många situationer som rör dålig psykosocial arbetsmiljö och liknande finns bestämmelser i lag om en arbetsgivares ansvar och om ingripande mot arbetsgivare som inte tar sitt ansvar. Utskottet menar att många av de missförhållanden som tas upp i motionen har sin grund i sådant som inte kan hanteras via regelsystem och överklagande.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:89.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:84

Betänkanden
TU 2009:09