Kyrkvärd och förtroendevald

Tillsyns- och uppdragutskottets betänkande 2009:4

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:36 av Anders Roos föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utarbeta sådana förslag till ändringar i kyrkoordningen att det klart framgår att kyrkvärden är en av församlingens förtroendevalda.

Utskottet

Utskottet noterar att begreppet förtroendevalda används i kyrkoordningen som en teknisk term för att definiera vissa uppdrag. Utskottet menar att det behöver finnas en definition av detta slag men vill inte att begreppet förtroendevald ska användas som en kvalitetsmarkering för vissa uppdrag.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:36.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:36

Betänkanden
TU 2009:04

Debattinlägg
§ 079

Beslut av ärende
§ 107

Behandling av ärende
§ 079