Begravningsavgift eller gravavgift

Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:7

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:73 av Carina Etander Rimborg föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda begreppet begravningsavgift i förhållande till begreppet begravning (ceremoni) samt att samtal upptas med staten om begreppet.

Utskottet

Utskottet menar att någon ytterligare utredning inte krävs och inte heller samtal med staten för att klarlägga begreppen inom begravningsverksamheten. 

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:73.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:73

Betänkanden
Kr 2009:07

Debattinlägg
§ 181

Beslut av ärende
§ 190

Behandling av ärende
§ 181