Svenska kyrkans hemsida

PRELIMINÄR
SAMMANTRÄDESPLAN
FÖR 1999 ÅRS KYRKOMÖTE

Vecka 21

Torsdag 27 maj

  09.00 Upprop, hälsningsanföranden

  11.00 Inledningsmässa i Mariakyrkan

  16.00 Anmälan av inkomna ärenden till kyrkomötet, fyllnadsval, hänvisning till utskott av kyrkomötesärenden

Vecka 22

Tisdag 1 juni

  17.00 Ev bordläggningsplenum

Onsdag 2 juni

  17.00 Bordläggningsplenum

Torsdag 3 juni

  14.00 Bordläggningsplenum

Vecka 23

Måndag 7 juni

  10.00 Bordläggningsplenum

Tisdag 8 juni

  10.00 Arbetsplenum

Onsdag 9 juni

  10.00 Arbetsplenum

Torsdag 10 juni

  10.00 Arbetsplenum

Fredag 11 juni

  10.00 Arbetsplenum

Lördag 12 juni

  09.00 Avslutningsmässa, arbetsplenum, avslutning

------

Måndag kväll den 31 maj avsätts till stiftsgruppernas förfogande och måndag kväll den 7 juni till nomineringsgrupperna. Från fredag den 28 till måndag den 31 maj pågår utskottsarbete med yttranden till kyrkordningen.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka