Svenska kyrkans hemsida

Ledamöter i 1999 års kyrkomöte

Alfabetisk förteckning

Uppgifterna om partitillhörighet är baserade på skriftliga och muntliga efterforskningar och kan i något fall vara felaktig. Ett relativt stort antal ledamöter med partipolitisk tillhörighet representerar samverkansgrupper av olika slag.

Bilder ifrån IKON, Svenska kyrkans bildbyrå

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka