Kyrkomötet 2006

Årets kyrkomöte är nu avslutat.
På denna sida kan du ta del av skrivelser, motioner och betänkanden samt Kyrkomötets beslut. Det fullständiga protokollet publiceras här i januari 2007.
Nästa år sammanträder Kyrkomötet den 25–28 september och 23–26 oktober.

  Fakta om Kyrkomötet
  Sammanträdesplan
  Ledamöter
  Presidium
  Direktsändning
  
  Tidigare kyrkomöten
  Kommande kyrkomöten
  
Kyrkomötets ledamöter