KYRKOMÖTEN 1997
I SIGTUNA

 

 
Extra kyrkomöte 21-23 november 1997.
Ordinare kyrko- och ombudsmöte 19 - 29 augusti 1997.
Pressmeddelanden

Redaktion och utgivning: Svenska kyrkan, Kommunikation och media.
E-post: kyrkomotet@svkyrkan.se
[ Åter till Svenska kyrkans hemsida ][ Kyrkomötet 1996 ]