KYRKOMÖTET 1997
I SIGTUNA

Under tiden 19 - 29 augusti hölls kyrko- och ombudsmöte i Sigtuna. Här kan du ta del av de skrivelser och motioner som behandlades samt de beslut som fattades.

 

    Vad är kyrkomötet?
  Kyrkomötet   - motioner, skrivelser mm.
  Ombudsmötet   - motioner, skrivelser mm.
  Sammanträdesplan
  Ledamotslistor
  Snabbprotokoll
  Frågestunden
  Pressmeddelanden

Redaktion och utgivning: Svenska kyrkan, Kommunikation och media.
E-post: kyrkomotet@svkyrkan.se
[ Åter till Svenska kyrkans hemsida ][ Kyrkomötet 1996 ]