KmSkr 2009:20
Ändringar i kyrkoordningen

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_20.pdf

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:03

Betänkanden
Kr 2009:01

Debattinlägg
§ 175

Beslut av ärende
§ 184

Behandling av ärende
§ 175

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:20