KmSkr 2009:19
Omsorg om utsatta kristna minoriteter

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_19.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:92

Betänkanden
Eu 2009:07

Debattinlägg
§ 144

Beslut av ärende
§ 172

Behandling av ärende
§ 144

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:19