KmSkr 2009:13
Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_13.pdf

Relaterade dokument

Betänkanden
TU 2009:12

Beslut av ärende
§ 115

Behandling av ärende
§ 087

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:13