KmSkr 2009:06
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_06.pdf

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:02

Betänkanden
B 2009:02

Debattinlägg
§ 064

Beslut av ärende
§ 095

Behandling av ärende
§ 064

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:6