Organisationsutskottet

Ledamöter

1. Inger Krantz, Stockholm

2. Lars Starkerud, Stockholm

3. Birgitta Björner, Stockholm

4. Jan-Erik Forsberg, Växjö

5. Ulrica Messing, Uppsala

6. Birgitta Johansson, Växjö

7. Berit Möllebäck, Lund

8. Bengt Englund, Göteborg

9. Sten Johansson, Lund

10. Margareta Holmberg, Stockholm

11. Gudrun Larsén, Västerås

12. Kjell Söderberg, Luleå

13. Birgitta Reimer, Lund

14. Jan Anders Jansson, Uppsala

15. Runar Patriksson, Karlstad

Ersättare

1. Börje Henriksson, Lund

2. Iréne Pierazzi, Stockholm

3. Göte Karlsson, Strängnäs

4. Kerstin Björk, Västerås

5. Lennart Bång, Strängnäs

6. Per Ronquist, Visby

7. Christina Åkerlund, Härnösand

8. G. Olof Kjellström, Göteborg

9. Lennart Berggren, Uppsala

10. Kristian Nylund, Stockholm

11. Marianne Kronberg, Stockholm

12. Tore Johansson, Lund

13. Yngve Kalin, Göteborg

14. Anna Lundblad Mårtensson, Linköping

15 Birger Palo, Luleå

Ordförande

Birgitta Johansson

Vice ordförande

Runar Patriksson