Församlingsutskottet

Ledamöter

1. Marianne Upmark, Stockholm

2. Håkan Engström, Lund

3. Margareta Carlenius, Linköping

4. Hans Hernström, Lund

5. Gunnar Prytz, Skara

6. Ulla Göransson, Västerås

7. Berit Bergman, Uppsala

8. Stig-Göran Fransson, Växjö

9. Gunnar Sehlberg, Uppsala

10. Björn-Eric Carlsson, Växjö

11. Curt Forsbring, Uppsala

12. Stig Carlsson, Lund

13. Kerstin Kedvall, Växjö

14. Tomas Forsner, Skara

15. Ann Larsson, Stockholm

Ersättare

1. Per-Olof Fristorp, Växjö

2. Wivi-Anne Radesjö, Göteborg

3. Timmy Leijen, Strängnäs

4. Britt Andersson, Uppsala

5. Jörgen Silén, Stockholm

6. Nils Svensson, Växjö

7. Astrid Andersson, Göteborg

8. Lennart Berggren, Uppsala

9. Sven-Bertil Persson, Lund

10. Lennart Åslid, Linköping

11. Eivor Hultén, Stockholm

12. Kristian Nylund, Stockholm

13. Roland Johansson, Stockholm

14. Eva Forssell Aronsson, Göteborg

15. Christina Holmgren, Luleå

Ordförande

Margareta Carlenius

Vice ordförande

Björn-Eric Carlsson