Andra kyrkolagsutskottet

Ledamöter

1. Torgny Larsson, Göteborg

2. Catarina Agrell, Stockholm

3. Gunnar Lindberg, Karlstad

4. Wivi-Anne Radesjö, Göteborg

5. Tor Frylmark, Uppsala

6. Sune Holgersson, Stockholm

7. Anna-Lena Forsdahl, Karlstad

8. Thomas Söderberg, Västerås

9. Herbert Sjödin, Härnösand

10. Robert Schött, Stockholm

11. Ingrid Johansson Fjelkman, Strängnäs

12. Berith Öhrnberg, Stockholm

13. Hans-Olof Hansson, Göteborg

14. Hans-Olof Andrén, Göteborg

15. Britt Louise Agrell, Uppsala

Ersättare

1. Levi Bergström, Luleå

2. Birgith Wiklund Molberg, Härnösand

3. Lars Johnsson, Strängnäs

4. Nelly Wallenborg, Göteborg

5. Ingemar Rehnman Johansson, Luleå

6. Åke Frennby, Lund

7. Catharina Månsson, Lund

8. Lennart Raswill, Härnösand

9. Per-Åke Axelsson, Uppsala

10. Per-Jan Wållgren, Karlstad

11. Gunnar Sibbmark, Växjö

12. Astrid Roos Ydell, Stockholm

13. Göran Åberg, Växjö

14. Anders Jarlert, Göteborg

15. Elisabeth Engberg, Luleå

Ordförande

Torgny Larsson

Vice ordförande

Thomas Söderberg