Första kyrkolagsutskottet

Ledamöter

1. Britas Lennart Eriksson, Västerås

2. Gurli Nylund, Härnösand

3. Sven Håkansson, Göteborg

4. Else-Maj Silvernagel, Västerås

5. Ann-Marie Nilsson, Lund

6. Alvar Gahm, Uppsala

7. Inger Lifv, Göteborg

8. Evert Josefsson, Göteborg

9. Åsa Ingårda, Strängnäs

10. Kerstin Linder, Strängnäs

11. Karl-Johan Nilsson, Stockholm

12. Göran Petterson, Stockholm

13. Gunnar Blomgren, Skara

14. Nils Gårder, Lund

15. Åke Blomqvist, Stockholm

Ersättare

1. Börje Dahlvid, Lund

2. Ulla-Britt Emanuelsson, Västerås

3. Jösta Claesson, Stockholm

4. Ann-Marie Hallin, Göteborg

5. Lennart Bång, Strängnäs

6. Bo-Gustaf Sorby,Visby

7. Joel Magnfält, Linköping

8. Gudrun Carlsson, Skara

9. Sven-Bertil Persson, Lund

10. Erna Arhag, Lund

11. Annika Mellgren, Skara

12. Magnus Liedholm, Stockholm

13. Åke Utterberg, Linköping

14. Per Lindberg, Skara

15. Nils-Ola Andersson, Luleå

Ordförande

Evert Josefsson

Vice ordförande

Britas Lennart Eriksson