Redaktion och utgivning: Svenska kyrkan, Kyrkokansliet. E-post: kyrkomotet@svenskakyrkan.se